Få hela storyn
Starta din prenumeration

Torsdag04.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Byggfolk

Sedan 2018 är Tomas Carlsson tillbaka på NCC, den här gången som vd och koncernchef.

Foto: Mattias de Frumerie

Stor intervju med NCC-bossen Tomas Carlsson: ”Chefsuppdraget är ingen popularitetstävling”

Tomas Carlsson, vd och koncernchef på NCC, har fortfarande världens roligaste jobb. I en stor intervju för Byggindustrin berättar han om bolagets nya strategi och om den sociala kontaktsport det innebär att vara chef. ”Chefsuppdraget är ingen popularitetstävling. Ibland är det viktigaste att ta obekväma beslut”, säger han.

Publicerad: 9 Februari 2021, 05:45

Nomi Melin Lundgren

Redaktör

nomi@byggindustrin.se

– Hallå! Var är ni? Tomas Carlssons glada umemål ljuder genom luften.

– Här! En trappa upp.

Strax kommer NCC:s vd och koncernchef, brett leende, klivande upp för trätrappan som vindlar sig sex våningar upp genom det centrala atriet i företagets nya huvudkontor. Det är drygt ett år sedan företaget flyttade in, i mitten av november 2019. Det 17 000 kvadratmeter stora kontoret rymmer egentligen 800 medarbetare, men i december 2020 ekar det tomt.

– Det är tråkigt att det är så lite folk här. Normalt är det liv och rörelse, och den stora trappan fungerar verkligen som det var tänkt – som en plats för folk att mötas.

Tomas Carlsson vill helst vara på kontoret varje dag, men på grund av restriktionerna under pandemin har han, liksom många av företagets tjänstemän, fått anpassa sig och jobba hemifrån en del. 

– Vår verksamhet har varit i gång under hela pandemin och arbetsplatserna varit öppna. Vi har anpassat oss för att följa reglerna. Många har kunnat arbeta hemma, men de flesta av våra medarbetare är ute på projekt och har inte kunnat det.

Vägen tillbaka

På åttonde våningen i byggnaden har koncernledningen och stabsfunktionerna sitt huvudkontor. Mjuka mattor dämpar våra steg, men det är inget flådigt kontor koncernchefen huserar i. Tomas Carlssons arbetsplats är ett höj- och sänkbart skrivbord i ett hörn, med en liten soffgrupp intill för besökare.

– Inte något direktionsrum direkt, säger Tomas Carlsson, vilket ibland förvånar, särskilt utländska besökare.

Tomas Carlsson vill vara tillgänglig för sina medarbetare.Foto: Mattias de Frumerie

Tomas Carlsson vill vara tillgänglig för sina medarbetare.

Foto: Mattias de Frumerie

Koncernchefens arbetsplats går i linje med hans inställning, hur han vill vara: tillgänglig.

– Jag vill vara tillgänglig och är exempelvis väldigt öppen med mitt telefonnummer. Jag skriver upp det på möten och säger att alla är välkomna att ringa. Säkerhetsmänniskorna gillar det inte, men jag säger att då får vi ta det när det blir problem. Än så länge är det ingen som har missbrukat det, säger Tomas Carlsson.

Den 7 maj 2018 kom Tomas Carlsson tillbaka till sitt tidigare bolag, NCC, efter att ha varit vd och koncernchef på Sweco i sex år. När han lämnade NCC, efter att Peter Wågström utsetts till den tidigare koncernchefen Olle Ehrléns efterträdare, såg Tomas Carlsson, då inte 50 år fyllda än, få utvecklingsmöjligheter inom bolaget. Han valde att pröva vingarna på annat håll.

2018 var situationen en annan. Tomas Carlssons återkomst hade föregåtts av en ganska turbulent period. Bolaget hade vinstvarnat flera gånger under 2017 och en stor omorganisation hade knoppat av bostadsutvecklingsdelen, som blivit Bonava. Koncernchefen Peter Wågström hade fått sluta.

Läs även: Tomas Carlsson blir NCC:s nya koncernchef 

Det var uppenbart att det NCC jag kom tillbaka till hade tappat fokus på kärnverksamheten. Man försökte vara något annat än det vi faktiskt är, ett entreprenadbolag.

– Det var uppenbart att det NCC jag kom tillbaka till hade tappat fokus på kärnverksamheten. Man försökte vara något annat än det vi faktiskt är, ett entreprenadbolag. Det tror jag är förödande för vilken organisation som helst.

Bolagets slogan ”Beyond construction” var ett uttryck för detta, illustrerar han. 

– Man försökte vara främst samhällsbyggare. Det var ett sätt att prata och försöka lyfta andra värden som viktigare än den väldigt viktiga och komplicerade kärnverksamheten, som är byggande. Ledningen började ägna sig åt annat, vilket gav en glidning bort från det viktigaste. Det får effekten att stora delar i organisationen – de som gör jobbet – känner sig förbisedda, säger Tomas Carlsson.

Ville ge något tillbaka

När erbjudandet kom om att bli vd och koncernchef för sitt tidigare bolag kände han att det var rätt.

Läs även: Tomas Carlsson: ”Nu ska vi fokusera på projekten” 

– Jag kände ett slags ansvar för bolaget. Jag har lärt mig mycket här. Jag hade en bra dialog med styrelsen. Det låg en stark lockelse i att faktiskt kunna göra en skillnad varje dag. Jag tror att jag blev en bättre chef på Sweco med min erfarenhet från entreprenadsidan och att jag är en bättre chef på NCC nu, tack vare min erfarenhet från konsultsidan.

Ganska omgående inledde Tomas Carlsson en genomlysning av hela verksamheten. I en intervju i Bygg­industrin samma månad som han hade börjat sitt nya jobb var hans utgångspunkt att alla affärsområden inom bolaget kunde göra lite bättre ifrån sig, men framför allt var det i NCC Building och NCC Infrastructure som man behövde titta på styrningen av projekten.

När man har tappat fokus krävs det ganska lite för att det ska gå ganska mycket fel.

– När man har tappat fokus krävs det ganska lite för att det ska gå ganska mycket fel.

I en bransch med små marginaler är steget inte långt mellan succé och totalt fiasko, resonerar Tomas Carlsson. En marginal på 2 procent är beige, 4 procent är världsklass och vid 0 procent så går det inte alls. Då gäller det att ha 100 procent fokus på det man gör. Det räcker med att man tappar på några områden så tar det fart och kan få stor påverkan.

Ny strategi

Den genomlysning av verksamheten som gjordes var både kvantitativ och kvalitativ och resulterade redan hösten 2018 i stora nedskrivningar i vissa projekt och i en plan för verksamheten att genomföras i tre steg. Det första steget innebar att stabilisera bolaget. Den fasen är nu klar. 

Det har bland annat inneburit att NCC har lagt ner och sålt av olönsamma verksamheter, bland annat divisionen Road Service. Man har också genomfört stora förändringar i ledningen. Av de 150 högsta cheferna i bolaget är två tredjedelar nya på sina poster. Man har även förbättrat projektstyrningen genom till exempel nya och mer uppstramade processer för anbudsprövningar och starttillstånd för projekt och byggt upp NCC Akademi, ett paraply för utbildningar som ger anställda möjlighet att utvecklas inom företaget. Det finns bland annat arbetsledarskola, platschefsprogram, projektledningsutbildning­ och ledarskapsprogram, berättar Tomas Carlsson.

Läs även: NCC byter ut folk 

Tomas Carlsson har sin strategi för bolaget utstakad. Nu inleds den andra fasen i den nya strategin. Fokus är lönsamheten.Foto: Mattias de Frumerie

Tomas Carlsson har sin strategi för bolaget utstakad. Nu inleds den andra fasen i den nya strategin. Fokus är lönsamheten.

Foto: Mattias de Frumerie

Den 18 november förra året presenterade Tomas Carlsson bolagets nya strategi. Den bygger vidare på det arbete som inleddes 2018. Det är dags för del två i det arbetet. Nu handlar det om att öka lönsamheten.

– När vi började titta på vår bristande lönsamhet såg vi att det inte var något nytt problem, det gick 20 år tillbaka i tiden. Det är ett mönster inte bara för oss, utan för hela branschen, sa Tomas Carlsson, då.

Så vad göra? Att göra mer av samma sak är inte lösningen, enligt företagets vd. NCC ska vara ett stort men lokalt bolag med störst tillväxt i Norden – men bara om bolaget kan vara lönsamt.

Det är komplexiteten i själva byggprocessen som är vår kärnverksamhet. Vi är ett kunskapsföretag.

– Vi gick tillbaka till kärnan i vår business. Det är komplexiteten i själva byggprocessen som är vår kärnverksamhet. Vi är ett kunskapsföretag. För att utveckla det handlar det om att utveckla en kultur av delade värden och beteenden, säger Tomas Carlsson. 

Här ingår också faktorer som att bli ett mer datadrivet företag för att dra nytta av alla de fördelar digitalisering kan ge.

Förändringsarbetet har gått som smort, enligt NCC:s vd.

– Jag möts av en enormt stor entusiasm. Jag är medveten om att den bild jag får är filtrerad, men jag tror ändå att den är ganska sann. Det gäller att skapa en trygghet i organisationen, säger Tomas Carlsson.

Nya finansiella mål

Att peka ut någon enskild del i bolagets nya strategi är omöjligt.

– Helheten är viktigast, slår han fast.

Den 18 november meddelades också att NCC inför nya finansiella mål. Dessa ligger lite fristående från den övergripande strategin. 

– När det gäller att införa nya beteenden och processer i en organisation finns ingen bortre ände, det är levande materia som vi måste jobba med hela tiden, men ett av våra finansiella mål har en tidsangivelse, säger Tomas Carlsson.

De nya finansiella målen innebär bland annat att bolaget kommer att ha olika lönsamhetskrav för olika delar av verksamheten och man kommer att mäta vinst per aktie. 

Det är ett tydligt mål för ägarna – om vi lyckas generera mer vinst per aktie löpande så spelar det ingen roll för ägarna varifrån den vinsten kommer, om det är från ökade marginaler eller från avkastning av kapital.

– Det är ett tydligt mål för ägarna – om vi lyckas generera mer vinst per aktie löpande så spelar det ingen roll för ägarna varifrån den vinsten kommer, om det är från ökade marginaler eller från avkastning av kapital, säger Tomas Carlsson.

Hållbart byggande

I höstas satte NCC även nya mål för hållbarhet. Det innebär att bolaget ska minska sina koldioxidutsläpp med 60 procent från basåret 2015 fram till 2030 för utsläpp de genererar själva. För utsläpp som genereras av inköpta varor ska utsläppen minska med 50 procent under samma period för i första hand de fyra kategorier som har störst potential; betong, stål, asfalt och transporter.

Enklast har vi att påverka asfalttillverkningen. Där har vi redan kommit ganska långt med en minskning ner till 40 procent, genom att bland annat använda mer återvunnen asfalt.

– Enklast har vi att påverka asfalttillverkningen. Där har vi redan kommit ganska långt med en minskning ner till 40 procent, genom att bland annat använda mer återvunnen asfalt. Här är största hindret egentligen att myndigheterna sätter gränser för hur mycket återvunnet material vi får blanda in. Det andra vi ska göra är att konvertera våra asfaltverk från olja till biobränslen, säger Tomas Carlsson

Det är redan gjort i nästan hela Sverige, men i Norge och Finland är det trögare eftersom staten subventionerar gas respektive tjockolja.

Transporter är en annan del där NCC kan påverka sina utsläpp av koldioxid. 

– Det handlar om elektrifiering av fordon och maskiner, men också om att tänka till kring hur vi använder våra transporter. Ett exempel är projekt Västlänken och deletapp Centralen i Göteborg. Där har vi arbetat tillsammans med Volvo för att uppnå en mer precis lastning av våra lastbilar, vilket har lett till 1 600 färre transporter under det första året, berättar Tomas Carlsson.

Säkerhet och produktivitet

Den nya strategin innebär även ett ännu större ­fokus på säkerhet. De allvarliga olyckorna, som mäts i frånvaro i mer än fyra dagar, ska ner från 3,8 allvarliga olyckor per miljon arbetade timmar till 3,0 per miljon timmar. Som jämförelse har ett år cirka 1 700 arbetstimmar.

– För branschen har vi låga tal, men detta är en farlig bransch så vi måste ha säkerheten i fokus hela tiden.

Det talas generellt om att byggbranschen har låga marginaler. Varför är det så?

– Det är för att vi inte binder något kapital, och om vi lyckas hitta något som ger en högre marginal så har någon annan garanterat också gjort det och kommer att sänka priset. Det är egentligen ett bevis för en väl fungerande marknad, säger Tomas Carlsson.

Högt ställda mål

Samtidigt är han tydlig med att han tycker att NCC kan bättre.

– Vi har avkastning på eget kapital på bortåt 30 procent, men vi kan också lika väl hamna på 10 procent. Det är ganska bra, fast vi tycker att vi har stor potential för att förbättra våra marginaler och vår avkastning på sysselsatt kapital. 

För att NCC ska göra bättre ifrån sig i entreprenadverksamheten kommer man att vara mer selektiv med vilka projekt man ger sig in i. Det handlar om att optimera kompetens och effektivitet med mera, enligt bolagets koncernchef. Det finns hursomhelst mycket att göra, anser han. I vissa delar av branschen har man jobbat mycket med produktiviteten. Vägbyggen är ett exempel. Där används inte så mycket personal, utan mer maskiner.

Byggbranschen är i stort en tjänstesektor. Där är det svårare att jobba med produktiviteten. Detta, plus att kraven på det vi bygger hela tiden ökar, gör det svårare.

– Byggbranschen är i stort en tjänstesektor. Där är det svårare att jobba med produktiviteten. Detta, plus att kraven på det vi bygger hela tiden ökar, gör det svårare. Det handlar om ljus, buller, arkitektur, handikapp­anpassning och så vidare, säger Tomas Carlsson.

Sett i det perspektivet tycker han att byggbranschen klarar sig ganska bra.

– Vi tenderar att vara lite för hårda mot oss själva, säger han. Om det här vore något lätt att komma åt hade någon redan gjort det. Vi ser också att när andra industrier gör kortare serier så får de lägre produktivitet – och vi gör serier om en nästan hela tiden, utomhus och i olika terräng. Så det är skäl att inte tycka att det är så dystert.

Förändring, förbättring och utveckling

”Hur svårt kan det vara?” När jag träffade Tomas Carlsson, då ganska nybliven chef för NCC Construction Sverige, för tolv år sedan för Byggindustrins räkning var just detta hans motto. Han ville förändring, förbättring och utveckling. Det vill han fortfarande.

Läs även: Jag har alltid haft koncernens roligaste jobb 

För tillfället är den stora trätrappan i NCC: nya huvudkontor tom sånärsom på koncernchefen Tomas Carlsson, som saknar det liv och den rörelse och de möten som brukar uppstå här.Foto: Mattias de Frumerie

För tillfället är den stora trätrappan i NCC: nya huvudkontor tom sånärsom på koncernchefen Tomas Carlsson, som saknar det liv och den rörelse och de möten som brukar uppstå här.

Foto: Mattias de Frumerie

Vad är det som skiljer Sverigechefen Tomas Carlsson från koncernchefen Tomas Carlsson?

– Tja, jag är tolv år äldre. Jag har mer erfarenhet. Sex år på Sweco har gjort att jag har upplevt något annat. Det här är ett jobb där erfarenhet har väldigt stort värde. Kanske väljer jag andra slag och strider i dag. Jag har vässats.

Och visst är det i stort samma person som sitter på vd-stolen. Den 43-årige Tomas Carlsson som ledde NCC:s största verksamhet Construction 2008 visste med sig att han kunde vara lite burdus, och visst händer det fortfarande att 55-årige Carlsson blir lite ”irriterad”.

Jag räknar med att folk gör sitt jobb. Jag har höga krav både på mig själv och på andra. Men i grunden är jag positiv och stödjande.

– Jag räknar med att folk gör sitt jobb. Jag har höga krav både på mig själv och på andra. Men i grunden är jag positiv och stödjande.

För mig, som inte träffar Tomas Carlsson dagligdags, är han sig lik men kanske tryggare i sin roll. När vi sågs 2008 undrade han om kaffeautomaten skulle ”odla bönorna också” medan han väntade på att apparaten skulle göra sitt. 2020 väntar han godmodigt på att maskinen ska mala färdigt för en kopp. Men kanske är det maskinen som har utvecklats mer för att passa NCC-chefens temperament.

– Jag drivs av utveckling, säger han. Av att det händer grejer och saker blir bättre. Jag vaknar varje dag och tänker att i dag ska det hända något. Jag driver mycket av min verksamhet på min energi och mitt engagemang.

Drivkraften sitter i generna

Den där drivkraften kommer säkert från generna och från barndomen, tror han.

– Mamma brukar säga att hon visste redan när jag var tio år att jag skulle bli chef, att det var jag som styrde lekarna bland barnen på gatan.

Hur populärt det var låter han vara osagt, och översatt till dagens verksamhet:

Huvuduppdraget för en chef är inte att vara omtyckt. Chefsuppdraget är ingen popularitetstävling. Ibland är det viktigare att ta obekväma beslut. Däremot är det en social kontaktsport.

– Huvuduppdraget för en chef är inte att vara omtyckt. Chefsuppdraget är ingen popularitetstävling. Ibland är det viktigaste att ta obekväma beslut. Däremot är det en social kontaktsport, säger Tomas Carlsson.

Att göra svåra val är något som kommer med jobbet emellanåt. 

– Av tio beslut jag ställs inför kan jag ta åtta av dem direkt. Det nionde kan jag behöva tänka en stund på och det tionde måste jag tänka länge på. Det ingår i ledarskapet att göra val och välja bort. Man får bilda sig en uppfattning och sedan tro på den och driva den.

Foto: Mattias de Frumerie

Foto: Mattias de Frumerie

2008 var ett sådant där svårt beslut han varit med om att fatta att lägga ner NCC Komplett, husfabriken i Hallstahammar, som bolaget plöjt ner massor av pengar i, omkring 1 miljard kronor, och som var ”älskat av alla”, men som aldrig riktigt fick vingar. I dag räknar han de stora uppsägningar företaget tvingades genomföra i samband med Lehman Brothers-krisen som bland det svåraste i sin karriär. 

Läs även: ” Vi försökte nog göra för mycket på en gång

– Du måste tänka på dem som är kvar men vara empatisk med dem du säger upp. Det är jobbigt. Om du inte mår dåligt av att säga upp folk behöver du psykologhjälp, men om du inte klarar av att göra det så kan du inte vara chef. 

Bolaget klarade det ganska bra den gången, enligt Tomas Carlsson. Han hade själv kontakt mer flera av de medarbetare som tvingades gå, berättar han.

Går inte och ältar

Men när besluten väl är fattade och han har sett effekten av dem så går NCC:s vd inte och grunnar så länge på dem. Han beskriver sig själv som ganska ångestbefriad. Rätt upp och ner, liksom. Och ålder och erfarenhet har kanske förstärkt detta ytterligare.

– Om jag reflekterar över mitt liv så kanske jag jobbar mer i timmar i dag, men jag är lugnare nu. Jag har liksom växt ihop med mitt jobb, säger han.

Men även om Tomas Carlsson efter många år i bolagstoppen blivit mer eller mindre ett med sitt jobb är återhämtning viktigt även för en börsbolags-vd.

Det gäller att vara ledig och ladda upp. Jag jämför det med ett högpresterande idrottslag. Träna, vila, prestera. Det är det man måste göra.

– Det gäller att vara ledig och ladda upp. Jag jämför det med ett högpresterande idrottslag. Träna, vila, prestera. Det är det man måste göra.

När det gäller fysisk träning så gör Tomas Carlsson det mer för att han vet att det är bra för honom än av lust. Tre gånger i veckan schemalägger han sin tid på någon sportaktivitet. Skidor är kul, men tyvärr inte så tillgängligt. 

Men det är inte bara kroppen som måste laddas upp. Han håller alltjämt fast vid att regelbundet ha en ”tänkardag”, en dag helt fri från möten för att sortera och få utrymme att tänka själv.

Det finns nog en och annan som har hört Tomas Carlsson citera vad rallyföraren Kenny Bräck sa innan han kraschade, för att beskriva sin filosofi: ”Antingen kör du om någon eller så blir du omkörd.”

– Jovisst, den kör jag fortfarande med, men jag ska nog sluta med den nu. Kenny har ju blivit ett ganska dåligt exempel.

Tomas Carlsson

Bakgrund: Född och uppvuxen i Umeå.

Ålder: Född 1965, 55 år.

Familj: Hustru och två barn Simon, 22 år, och Ellen, 19.

Bor: I villa från 1924 i Bromma.

Utbildning: Väg- och vatteningenjör vid Chalmers i Göteborg. Vidareutbildning i ekonomi, har en MBA i ekonomi från Columbia University och London Business School.

Karriär: Olika befattningar inom NCC-koncernen sedan 1991, bland annat utlandsarbete i Indien, Danmark och som chef för NCC Nya marknader (Polen, Baltikum och S:t Petersburg), NCC Construction Region Väst. 2008–2012, vd för NCC Construction Sverige. 2012–2018 vd och koncernchef i Sweco. Sedan den 

7 maj 2018 vd och koncernchef för NCC.

Gör utanför jobbet: ”Arbete och fritid har vuxit ihop, men det gör mig inte så mycket. Jag lagar mat långsamt och metodiskt, läser böcker och umgås med vänner. Jag tycker om att fixa med huset, men jag har en grundregel om att jag ska hinna åstadkomma mer än jag stökar till. Jag är ganska händig, men långsam.”

 


Ämnen i artikeln:

NCCSwecotomas carlsson

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.