Få hela storyn
Starta din prenumeration

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Teknik

Sju viktiga begrepp för byggbranschen 2021

Publicerad: 4 Februari 2021, 13:37

Vi listar sju begrepp du måste känna till under 2021. Bilden är ett montage.

Foto: Pressbilder

Nya affärsmodeller, justerade arbetssätt och större fokus på klimatsmart byggande. Här är fem glosor som du måste känna till inför kommande år.


Ämnen i artikeln:

BIMträstommeinfrastrukturprojektkontorklimatinsatser

 

Byggdatahandel

Även om digitaliseringen inom bygg också fått en knuff av pandemin så kan utvecklingen gå både fortare och nå fler delar av processen. En förhoppning som åtminstone vissa delar av den digitalt fokuserade delen av branschen har är att bim-data blir en handelsvara. Först när bygg- och fastighetsbolag är beredda att dela med sig av inhämtade data till andra aktörer kan byggsektorn på allvar ta itu med produktivitetsproblemet, lyder argumentet. Även om en handelsplats för byggdata inte blir verklighet under 2021 så kommer det att talas mer om fördelarna av datautbyte mellan företag och delbranscher.

Läs även: 2022 vänder det – ny rapport om bygg

Återbruksaffär

För att nå målet om klimatneutralitet till 2045 och halverade utsläpp till 2030 krävs stora insatser från byggbranschen, som står för cirka en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Och trots att det sedan flera år tillbaka råder samsyn i branschen om att cirkulär återanvändning är vägen framåt så har det mesta stannat vid enskilda projekt. Byggindustrin spår att den nya professionen återbrukskonsult går en mycket ljus framtid till mötes. Det finns stora insatser att göra inom enskilda företag men också för branschen generellt, inte minst när det gäller lobbyarbete för ny lagstiftning. Till exempel har delar av branschen länge önskat standardiserad information om teknisk prestanda för återvunnet byggmaterial. Riktig fart på det cirkulära byggandet blir det först när det också leder till mer klirr i kassan hos entreprenörerna, och här har återbrukskonsulterna mycket att göra.

Läs även: Därför har Sveriges Byggindustrier bytt namn

Y-faktorn

En rad bolag och branschorganisationer bytte namn under året som gick. Sveriges Byggindustrier blev Byggföretagen, Branschföreningen för murat och putsat byggande blev Mur & Putsföretagen och Rotpartner blev Dayspring, för att nämna några. Men det är tre andra exempel som får Byggindustrin att spå en annalkande trend. Byggbranschen ser nämligen ut att ha fått en egen motsvarighet till dansbandsvärldens z-komponent, som i Lasse Stefanz, Wizex och Larz-Kristerz, ni vet. Fast här är det i stället tal om en y-faktor. När de sammanslagna bolagen ÅF och Pöyry bytte namn föll valet på Afry, Erlandssons Bygg i västra Sverige bytte namn till Brixly och nyligen gick arkitektkontoren GKAK, A2H Byggteknik och Byggkoordinator ihop under nya namnet Arqly. Redaktionen spår dock att vi kommer att få se flera. Om y-suffixet blir en framgångsfaktor eller inte kommer att visa sig.

Klimatdeklaration

Lagändringarna som ska ge minskad klimatpåverkan i byggskedet genom införande av krav på klimatdeklarationer har kommit ett steg närmare verklighet, och under 2021 kommer branschen att behöva fördjupa sina kunskaper om effekterna för den egna verksamheten. Regeringen lämnade över sin lagrådsremiss i december och den nya lagen väntas träda i kraft den 1 januari 2022. En klimatdeklaration ska redovisa de utsläpp av växthusgaser som uppstår under byggskedet, och att lämna in en klimatdeklaration blir ett villkor för att byggherren ska få ett slutbesked från kommunens byggnadsnämnd. Lagen ska gälla bygglovspliktiga nybyggen som görs efter att lagen kommit på plats. Boverket är tillsynsmyndighet och har i uppdrag att underlätta införandet av regler om klimatdeklarationer. Diskussionen har bara börjat.

Läs även: Gävle blir centrum för träbyggande

Träinfra

Stora hus och stora projekt i klimatsmart trä är något som vi bara sett början på. Det allmänna intresset för trä som byggmaterial ökar och kunskapen likaså. Kontorshuset Magasin X i Uppsala, Sveriges största trähuskvarter i Hagastaden i Stockholm och det nya kulturhuset med hotell i Skellefteå är tre paranta byggprojekt i trä som pågår just nu. Träbyggnadskansliet anser att infrastrukturen också måste bli en självklar del av träbyggandet för att kunna nå dess fulla potential och hänvisar till siffror från Trafikverket som uppskattar att drygt tio procent av de totala utsläppen av växthusgaser från vägtransporter kommer från byggande, drift och underhåll av väginfrastrukturen. Om 2020 var ”guldbrons” år kanske 2021 blir träbrons. Livscykelanalyser har till exempel visat att broar av limträ presterar bra, inte bara från klimatsynpunkt utan självklart också för deras funktion, konstaterar Träbyggnadskansliet. 

Strandbyggen

Reglerna för strandskydd ses över som en del av januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, och regeringens särskilda utredare Catharina Håkansson Boman lämnade över sitt förslag strax före jul. Det innebär i korthet att det ska bli lättare att bygga strandnära på landsbygden, samtidigt som strandskyddet stärks i områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på byggmark är stor. Det övergripande målet med lagändringen är en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd. En given följd är att det också skapar nya affärsmöjligheter för byggbranschen på orter där strandnära byggen kommer att tillåtas. När en lagändring ska vara på plats är inte klart, men intresset kring frågan lär bara öka.

Läs även: ”Det måste bli lättare att finansiera byggen på landsbygden”

Integrerad coworking

Kontorsmarknaden är i förändring, och utvecklingen av nya arbetssätt och affärsmodeller har accelererat under pandemins år 2020. Under det kommande året lär de synbara effekterna bara öka, men det lär knappast bli tal om en universallösning som passar alla. Experterna spår en ökad variation när det gäller både efterfrågan och utbud med det gemensamt att kontorets sociala funktion blir allt viktigare. En term som lär bli vanligare under 2021 är integrerad coworking, där en coworking-yta öppen för allmänheten flyter ihop med de egna medarbetarnas kontorsytor.

 

Andreas Jennische

Nyhetschef

andreas.jennische@byggindustrin.se

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.