Få hela storyn
Starta din prenumeration

Expertsvar Lagar & Regler

Här är de nya reglerna för avfallshantering på plats

Publicerad: 2 december 2020, 21:20

Hej! Jag har hört att det ska bli skärpta regler för avfall från byggena, vet ni mer om det? /Ingalill


Ämnen i artikeln:

byggföretagandebyggavfall

Svar: Hej Ingalill! Den 1 augusti i år (2020) skedde ett flertal ändringar i bestämmelserna på avfallsområdet som kan påverka avfallets hantering i flera avseenden. Vi kan inte redo­­­göra för alla ändringar här, men byggsektorn, som genererar en stor del av samhällets avfall, berörs i allra högsta grad. I vilken omfattning en enskild aktör påverkas beror delvis på hur man sedan tidigare hanterar sitt avfall.

Enligt den nya avfallsförordningen (2020:614) ska den som producerar bygg- och rivningsavfall, utöver vad som gäller enligt andra bestämmelser, åtminstone sortera ut följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

- trä

- mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten

- metall

- glas

- plast

- gips.

Med den nya bestämmelsen avses utsortering vid källan. Förordningen gör inte skillnad på stora eller små projekt. Förordningen meddelar en möjlighet till dispens från kravet (prövas av tillsynsmyndigheten), men det ska endast ges i enskilda fall.

Till bestämmelsen finns också en föreskrift från Naturvårdsverket (NFS 2020:7) som meddelar två avfallsslag som ges undantag från kraven. Det är förorenade avfall samt konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis.

En annan ändring i och med nya avfallsförordningen är i fråga om den så kallade anteckningsskyldigheten för farligt avfall (spårbarhet av farligt avfall). Dessa bestämmelser gäller för alla verksamheter som i något avseende hanterar farligt avfall. Från den 31 oktober 2020 så ska dessa uppgifter dessutom rapporteras in till Naturvårdsverket, senast två arbetsdagar efter ­anteckning (som ska göras före transport).

Vi har också en ändring i plan- och bygglagen som är viktig att känna till och som på sätt och vis kopplar an till de nya bestämmelserna i avfallsförordningen, men framför allt bestämmelserna i miljöbalken. I miljöbalken finns bestämmelser om att den som producerar avfall också ansvarar för att avfallet genomgår en fullständig behandling i enlighet med den så kallade avfallshierarkin. Från den 1 augusti i år (2020) ska det, i samband med en bygg- eller rivningsåtgärd, lämnas uppgifter i kontrollplanen (enligt PBL) om:

- Vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas omhand.

- Vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas omhand.

- Avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Den som är ytterst ansvarig i samband med bygg- och rivningsåtgärder är byggherren. Men även en entreprenör kan få avfall i verksamheten, så alla aktörer bör vara insatta i de nya bestämmelserna. En bra källa till mer information är Naturvårdsverkets hemsida Naturvardsverket.se.

Som kuriosa så grundas många av förändringarna på EU-direktiv.

/Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst

Har du också en fråga till våra experter?

Mejla den till expertsvar@byggindustrin.se 

 

Ämnen i artikeln:

byggföretagandebyggavfall

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.