Få hela storyn
Starta din prenumeration

Till alla utbildningar

BIM – introduktion till möjligheter, användning och implementering

Projektstyrning & verksamhetsutveckling

Denna utbildning handlar om BIM, vad det är, vad som gör att det fått ett så stort genomslag och hur det går till att implementera det. Utbildningen riktar sig till dig som behöver kunskaper om BIM och vill utreda din organisations möjligheter att använda BIM i din verksamhet eller i projekt. Du får många exempel på hur andra har använt sig av BIM och hur olika verksamheter och projekt börjat implementera, och så småningom integrera, BIM i sin dagliga verksamhet.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG: 

 • Vad BIM är, var det kommer ifrån, vart det är på väg och skillnader mellan BIM och andra arbetssätt, till exempel VDC
 • Olika användningsområden för BIM, till exempel 4D (koppling till tidplan), 5D (kalkylering), hållbarhet/miljöklassning, med flera
 • Vilka effekter kan BIM ha vid införandet i olika typer verksamheter, till exempel, arkitektbyråer, förvaltningsbolag, entreprenadbolag, projekt-, projekteringsledning och annan managementverksamhet och materialleverantörer
 • Hur BIM kan införas i projekt; hur det påverkar tidplanen, vanliga svårigheter som kan uppstå och eventuella vinster
 • Nackdelar med BIM – finns de?

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Utbildningen riktar sig till personer som är intresserade av BIM och vill fördjupa sina kunskaper om hur man kan arbeta med BIM och hur de olika användningsområdena för BIM ser ut, till exempel:

 • Styrelsemedlemmar (för bygg-, fastighets, och samhällsbyggnadsbranschen)
 • Fastighetsutvecklare
 • Chefer (inom bygg-, fastighets, och samhällsbyggnadsbranschen)
 • Entreprenadjurister
 • Projekteringsledare
 • Projektledare
 • Kalkylatorer
 • Projektchefer
 • Arbetsledare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad kurs kommer deltagarna att ha en nyanserad bild av vad BIM är och vad det innebär i praktiken för olika aktörer i bygg-, fastighets, och samhällsbyggnadsbranschen, samt hur man kan implementera BIM i sin verksamhet. 

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till utbildningen och mål med dagen.
 • Vad är BIM? 

09.15 Teori kring BIM 

 • Skillnad på BIM och 3D
 • Historik kring BIM
 • Olika nivåer på BIM, ”BIM-trappan”
 • Hur skiljer sig BIM från exempelvis CAD, VDC och IPD?

10.15 Kaffe

10.30 Exempel på användningsområden, vad kan du göra med BIM?'

 • Kollisionskontroll/samordning
 • Hållbarhet/miljöklassning
 • 4D – koppling av modell och tidplan
 • 5D – Kalkyl 
 • Förvaltningsinformation
 • Skillnad på grafik och information 

12.00 Lunch 

13.00 Införande av BIM i olika typer av verksamheter

 • Arkitektbyrå eller annan projekterande konsult
 • Förvaltningsbolag
 • Entreprenadbolag
 • Projekt-, projekteringsledning och annan managementverksamhet
 • Rådgivande konsulter, såsom miljösakkunnig, brandsakkunnig, etc
 • Materialleverantörer

15.00 Kaffe

15.15 Införande av BIM i projekt
Tidplan, involvering av personal, vanliga svårigheter, steg på vägen, vilka vinster medför det?

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

Se fler branschtitlar från Bonnier News