Få hela storyn
Starta din prenumeration

Till alla utbildningar

Byggprojektledning i produktion – så lyckas du

Chef & ledarskap, Projektstyrning & verksamhetsutveckling

Denna tvådagarsutbildning syftar till att ge dig som arbetar med, eller är på väg att börja arbeta med byggprojektledning, kunskap, inspiration och verktyg för att stärka dig i din roll och ditt arbete. Vi går igenom hela byggprocessen, med fokus på produktionsskedet och din roll, ditt ansvar och hur du framgångsrikt hanterar utmaningar, kommunicerar effektivt och samordnar.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Byggprocessen med fokus på produktionsskedet
 • Rollen och ansvaret som projektledare
 • Projektmetodik och hur du arbetar i projektform och samordnar under arbetsgång
 • Hur du delar in arbetet i hanterbara delar och hur man kopplar dessa delar till en tidsplan
 • Samordning av hantverksgrupper inför olika arbetsmoment
 • Hur du kommunicerar effektivt med olika intressenter i ett projekt
 • Hur du skapar effektiva mötesplaner och möten
 • Hur du identifierar och hanterar risker i projekt
 • Ekonomistyrning: nyckeltal för kostnader och hur du upprättar budgetar och slutkostnadsprognoser, samt hanterar kostnadsförändringar i projektet
 • Hur du kan arbeta med visuell planering
 • Ledarskapets betydelse för ett projekt och hur du leder aktivt

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med eller kommer att arbeta med projektledning i byggbranschen med nära anknytning till produktion. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du ska få kunskaper i och stärka din roll i projektledning med fokus på produktionsgenomförande ur projektledarens perspektiv, för att få ökad kunskap i hur man aktivt styr projekt och implementerar verktyg som underlättar arbetet. 

Dela kursen

Program

DAG 1

09.00 Introduktion till kursen

09.15 Projektmetodik och samordning

 • Vad som särskiljer byggprojekt från övriga projekt samt hur du arbetar i projektform
 • Hur och med vilka du samordnar under arbetets gång.

09.45 Intressenter och kommunikation
Vilka som är intressenter i respektive projekt genom att göra en intressentanalys, samt hur du lägger upp en plan för att kommunicera med dem på bästa sätt

10.15 Fika

10.30 Gruppövning: Intressentanalys
Utifrån ett fiktivt projekt upprättar vi en intressentanalys och en kommunikationsplan.

11.00 Work Breakdown Structure och tidplanering
Hur du delar in arbetet i hanterbara delar och hur man kopplar dessa delar till en tidplan

12.00 Lunch

13.00 Riskhantering 

 • Hur du identifierar och hanterar risker i projekt
 • Gruppövning: Så gör du en riskanalys

14.00 Kvalitetsstyrning
Vilka verktyg som finns för att styra kvaliteten i våra projekt samt hur du arbetar med dem praktiskt

14.30 Fika

15.00 Arbetsmiljö
Vilka lagar och regler som styr arbetsmiljöarbetet samt vilken inverkan de har på projekt

15.30 Fuktsäkerhet
Vilken av att säkerställa kvaliteten i byggprojekt med avseende på fuktsäkerhet

16.00 Produktionssamordning

 • Vilka delar av byggprojektet som har behov av samordning och vad samordningen syftar till.
 • Samordning av hantverksgrupper inför olika arbetsmoment, samt hur du arbetar med detta kontinuerligt
 • Hur visuell planering fungerar samt övning i att använda det i produktionssamordningen

16.45 Wrap-up – Sammanfattning, utvärdering och avslutande frågestund


 DAG 2

08.30 Reflektioner från dag 1

09.00 Produktionssamordning del 2 
Gruppövning visuell planering

09.30 Mötesmetodik
Hur du skapar effektiva mötesplaner och möten

09.45 Fika

10.00 Gruppövning: Produktionssamordning

10.30 Ekonomistyrning inklusive gruppövning ekonomistyrning
Nyckeltal för kostnader i byggprojekt och hur du upprättar budgetar och slutkostnadsprognoser samt hanterar kostnadsförändringar i projektet

12.00 Lunch

13.00 Projektavslut
Hur du förbereder dig inför ett avslut och vad som är viktigt att tänka på

14.15 Fika

14.30 Ledarskap
Ledarskapets inverkan på ett projekt och du agerar för att leda aktivt

15.15 Erfarenhetsåterföring
Hur du fångar upp erfarenheter och tar med dem i nästa projekt

16.00 Kursen avslutas

Se fler branschtitlar från Bonnier News