Få hela storyn
Starta din prenumeration

Till alla utbildningar

Juridik för fastighetsutvecklare – kommersiell hyra i nyproduktion

Affärsutveckling, Juridik

Denna utbildning handlar om det legala ramverket som omgärdar kommersiella hyresavtal och hur dessa tillämpas i praktiken, på hyresavtal för lokal i nyproduktion. Vi går bland annat igenom hur hyresavtal ska utformas, regler för lokalens skick, hyressättning, uppsägningstider och besittningsskydd. Vi fördjupar oss också i vad som gäller vid projektförändringar och när den planerade byggnaden inte blir som det var tänkt från början. Du får även lära dig om olika avtalsformer för parkeringsplatser och vad som är viktigt att beakta vid avtal om finansiering av infrastruktur för parkering (så kallad p-lösen).

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Avtalsrättens grunder med fokus på kommersiell hyra i nyproduktion och hur de skiljer sig från ett hyresavtal med andra avtalsformer. 
 • Tillämpning av hyreslagens bestämmelser vid hyra i nyproduktion 
 • Vad som särskiljer hyra från andra nyttjanderätter som till exempel arrende.
 • Hyreslagens bestämmelser om hyres- och uppsägningstider
 • Hyreslagens regler om lokalens skick och legala utmaningar vid uthyrning
 • Begränsningar i parternas möjlighet att fritt avtala om hyra.
 • Vad som gäller om byggnationen förändras eller blir försenad.
 • Parkeringsfrågor: kommunernas parkeringsnormer, olika avtalsformer för parkeringsplatser och vad som är viktigt att beakta vid avtal om finansiering av infrastruktur för parkering (så kallad p-lösen).  

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Fördjupad förståelse om hur ett hyresavtal kommer till och vilka regler som styr ett hyresavtals innehåll, med särskilt fokus på nyproduktion.
 • Kunskap om hyresvärdens och hyresgästens ansvar och rättigheter.
 • Beredskap att kunna hantera projektförändringar på ett korrekt sätt.
 • Kunskap om olika avtalsformer för parkeringsplatser och vad som är viktigt att beakta vid avtal om finansiering av infrastruktur för parkering (p-lösen).

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som avser arbete med uthyrning i nyproduktion, till exempel:

 • Affärsutvecklare
 • Projektutvecklare
 • Projektchefer
 • Uthyrare
 • Fastighetsägare
 • Fastighetsförvaltare
 • Hyresgäster
 • Andra som arbetar med hyresavtal i nyproduktion

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till utbildningen och mål med dagen.
 • Incheckning.
 • Tidsaxel för uthyrning i nyproduktion.

09.30 Avtalsrättens grunder 

 • När uppstår ett avtal? Avtalslagens regler om anbud och accept.
 • Hur bestäms och tolkas avtalsinnehållet, vad är parterna egentligen överens om? 

10.00 Kaffe

10.15 Kommersiell hyra i nyproduktion

 • Hyresavtal: definition och gränsdragning. Vad är ett hyresavtal och vad särskiljer det från andra nyttjanderätter som till exempel arrende.
 • Hyreslagens bestämmelser om hyres- och uppsägningstider.
 • Hur ska lokalen utformas? Hyreslagens regler om lokalens skick och legala utmaningar vid uthyrning av en lokal som inte finns tillgänglig för visning.
 • Begränsningar i parternas möjlighet att fritt avtala om hyra.
 • Regler och procedur för uppsägning av hyresavtal.
 • Vad som gäller när hyrestiden går mot sitt slut, t.ex. hyresgästens eventuella rätt till skadestånd vid uppsägning för avflyttning (så kallat indirekt besittningsskydd).

12.00 Lunch

13.00 Projektförändringar

 • Hyresvärdens ansvar vid försening, hyresgästens rättigheter och hyresvärdens möjlighet att föra ansvar vidare till den som orsakat förseningen. 
 • Parternas rättigheter och skyldigheter för det fall lokalens utformning förändras under byggtiden.

14.30 Kaffe

14.45 Hyresgästernas parkeringsbehov

 • Kommunens styrning genom parkeringsnormer
 • Olika avtalsformer för parkeringsplatser
 • Avtal om finansiering av infrastruktur för parkering (så kallad p-lösen)

16.15-16.45 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

Se fler branschtitlar från Bonnier News